นพ.โสภณ จุติอมรเลิศ

SOPON JUTIAMORNLERD,MD.
นพ.โสภณ จุติอมรเลิศ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 8.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ