นพ.ธรรมรงค์ เจริญฤทธิ์

TUMMARONG CHAROENRIT,MD.
นพ.ธรรมรงค์ เจริญฤทธิ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 10.00 - 20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ