พญ.นุชนารถ รัชชุศุภกาญจน์

NUTCHANART RATCHUSUPAKARN,MD.
พญ.นุชนารถ รัชชุศุภกาญจน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
: 08.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ