พญ.ธิราภรณ์ ภูมิวิริยะ

พญ.ธิราภรณ์ ภูมิวิริยะ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ