พญ.อังศุมาลย์ ไหมศรีกรด

AUNGSUMAL MAISRIKROD, MD.
พญ.อังศุมาลย์ ไหมศรีกรด
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกอายุรกรรมมะเร็งวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 17.00 - 20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ