พญ.เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์

PENPHAT THANATTHAT,MD.
พญ.เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอังคาร
: 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 17.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์
: 07.30 - 18.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ