พญ.กนกรัตน์ ทัมพากร

KANOKRAT TUMPAKORN, MD.
พญ.กนกรัตน์ ทัมพากร
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 07.00 - 18.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ