นพ.วิเศษ กาญจนวนิชกุล

คลินิกผิวหนังและความงาม
doctor-foto
นพ.วิเศษ กาญจนวนิชกุล คลินิกผิวหนังและความงาม
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

แพทย์โรคผิวหนัง


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์โรคผิวหนัง