นพ.สุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์

คลินิกหัวใจ
doctor-foto
นพ.สุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์ คลินิกหัวใจ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ความชำนาญพิเศษ

อายุรแพทย์โรคหัวใจ


ตำแหน่งแพทย์

อายุรแพทย์โรคหัวใจ