พญ.เพ็ญประภา เหมมณี

คลินิกเด็ก
doctor-foto
พญ.เพ็ญประภา เหมมณี คลินิกเด็ก
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
วันจันทร์ 08.00 - 20.00 น.
วันอังคาร 08.00 - 20.00 น.
วันพุธ 08.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ 08.00 - 20.00 น.

ความชำนาญพิเศษ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น


ตำแหน่งแพทย์

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น