นพ.อัศวิน แสงมณี

AUTSAWIN SANGMANEE, MD.
นพ.อัศวิน แสงมณี
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 2545 (รุ่น 32)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์) 2553


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ