พญ.ดลภัทร พิสิฐจำนง

Dolapath Pisitjamnong, M.D.
พญ.ดลภัทร พิสิฐจำนง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :
รังสีวินิจฉัย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.30 - 16.30 น.
วันอังคาร
: 8.30 - 16.30 น.
วันพุธ
: 8.30 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.30 - 16.30 น.
วันศุกร์
: 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์
: 8.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ