นพ.นคร ตันติรังสี

NAKORN TANTIRANGSEE, MD.
นพ.นคร ตันติรังสี
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) 2547 (รุ่น 109)
อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) 2554


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
: 09.00-12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ