นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก

THEERASAK WTTANASAKULAIK, MD.
นพ.ธีระศักดิ์ วัฒนสกุลเอก
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจอายุรกรรมหัวใจ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์(โรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (โรงพยาบาลภูมิพล กรมการแพทย์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันพุธ
: 17.00 - 20.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ