พญ.กฤติยา ศิรเศรษฐบุตร

KITTIYA SIRASETTABOOT, M.D.
พญ.กฤติยา ศิรเศรษฐบุตร
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 12.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 12.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 12.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ