นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม

Phuripng Rodneam
นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ


ประวัติการศึกษา :


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ