นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม

Phuripng Rodneam
นพ.ภูริพงศ์ รอดเนียม
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศับลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจหลอดเลือด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันเสาร์
: 08.00-17.00 น. (บางวัน)
วันอาทิตย์
: 08.00-17.00 น. (บางวัน)


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ