วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก สำคัญเหมือนกับวัคซีน หลักหรือไม่

วัคซีนเสริมสำหรับเด็ก สำคัญเหมือนกับวัคซีน หลักหรือไม่

 ปัจจุบันวัคซีนสำหรับลูกน้อยมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ วัคซีนที่อยู่ในแผนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่เรียกกันว่า วัคซีนพื้นฐาน และอีกกลุ่มคือ วัคซีนที่อยู่นอกแผน หรือที่เรียกกันว่า วัคซีนเสริม

โดยวัคซีนพื้นฐาน 

  • 1.ตั้งแต่แรกเกิด ลูกจะได้รับวัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค วัคซีนตับอักเสบบี ที่โรงพยาบาล จากนั้นแพทย์จะนัดตรวจร่างกายลูกและให้ได้รับวัคซีน ตามตารางเวลาที่กำหนด
  • 2.ตั้งแต่อายุ 1-2 เดือน และอายุ 4 และ 6 เดือน เพื่อรับวัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่สอง วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน  วัคซีนโปลิโอชนิดหยอด และวัคซีนโรต้า
  • 3.ลูกน้อยยังต้องรับวัคซีนต่อเนื่องไปอีกเมื่ออายุ 9-12 เดือน, 1 ขวบ, ขวบครึ่ง, 2 ขวบ, 2 ขวบครึ่ง อันได้แก่ วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี

ส่วนวัคซีนเสริม

เป็นวัคซีนนอกแผน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยกระทรวงสาธารณสุข วัคซีนเสริมมีความสำคัญ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้มากขึ้น วัคซีนเสริมมักเป็นแบบฉีดรวมเข็มเดียว ทำให้ลูกน้อยเจ็บตัวน้อยลงด้วย โดยเป็นทั้งวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเดียวกันกับวัคซีนพื้นฐาน และชนิดที่สามารถป้องกันโรคอื่นๆ เพิ่มสำหรับวัคซีนเสริมกลุ่มเดียวกับวัคซีนพื้นฐาน จะเป็นวัคซีนรวมแบบฉีดในเข็มเดียว  ทำให้ลูกเจ็บตัวน้อยลง หรือเป็นชนิดไร้เซลล์ ที่ลูกอาจมีเพียงไข้ต่ำๆ หลังรับวัคซีน เช่น วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ส่วนวัคซีนเสริมชนิดป้องกันโรคอื่นๆ เพิ่ม เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนเอชพีวี วัคซีนไอพีดี ตับอักเสบเอ สุกใสและวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก