รักษาต้อเนื้อ ด้วยเยื่อหุ้มรก ดีกว่ายังไง

รักษาต้อเนื้อ ด้วยเยื่อหุ้มรก ดีกว่ายังไงต้อเนื้อ รักษาได้หลายวิธี

การรักษาต้อเนื้อ หากเป็นในระยะเริ่มต้นหรือยังเป็นไม่มาก มักจะเป็นการรักษาตามอาการโดยการให้ยาหยอดเพื่อลดอาการเคือง คัน ปวด บวม หรือการอักเสบ ร่วมกับการใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคต้อเนื้อลุกลามมากขึ้น

แต่เมื่อขนาดของต้อเนื้อลุกลามมากขึ้นจนเข้าใกล้บริเวณตรงกลางของกระจกตา จนอาจจะบดบังการการมองเห็นได้ มีอาการเคืองหรือแดงมากขึ้น ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของลูกตา หรือเกิดความไม่สวยงามของดวงตาเกิดขึ้น การรักษาด้วยวิธีผ่าตัดก็เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยปกติการผ่าตัดรักษาต้อเนื้อมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของต้อเนื้อ ความเหมาะสมในการผ่าตัดและความเห็นของแพทย์


  1. ผ่าตัดต้อเนื้อและเปิดส่วนที่เป็นตาขาวทิ้งไว้ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้สูง

  2. ผ่าตัดต้อเนื้อและดึงเยื่อตาที่อยู่รอบเข้ามาชิดขอบตาดำพร้อมเย็บปิด ใช้ในกรณีที่ต้อเนื้อมีขนาดเล็กมากแต่อาจจะต้องผ่าตัดเนื่องจากมีความจำเป็นบางอย่าง
  3. ผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อตาของผู้ป่วยในบริเวณที่ลอกออก

  4. ผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเนื้อเยื่อขอบตาดำ (ข้อ 3 กับข้อ 4 หมอไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไง อ่านแล้วไม่เข้าใจ แต่หมอว่าเปลี่ยนเป็นข้อเดียวแต่ใช้คำว่า ผ่าตัดต้อเนื้อและใช้เนื้อเยื่อบุตาขาวของผู้ป่วยมาเย็บปิดแผล) รวมทั้งเยื่อตาของผู้ป่วยในบริเวณที่ลอกออก
  5. ผ่าตัดต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกในบริเวณที่ลอกออกโดยใช้กาวติด (Fibrin Glue)ผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกคืออะไร

การผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรก เป็นวิธีการที่มีการนำเยื่อหุ้มรก (Amniotic Membrane) มาปลูกถ่ายในบริเวณที่ลอกต้อเนื้อออกไป ซึ่งเยื่อหุ้มรกนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การลดการอักเสบ ลดการเกิดแผลเป็น ลดโอกาสในการติดเชื้อ และส่งเสริมการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อตา


การผ่าตัดโดยใช้กาว Fibrin Glue แทนการเย็บแผล คืออะไร

คือ การผ่าตัดแบบโดยไม่ต้องเย็บแผลด้วยไหมเย็บชนิดไนลอน แต่จะใช้กาวที่ผลิตจากสารสกัดในเลือดที่ชื่อว่า ไฟบริโนเจน กับ ทรอมบิน โดยจะเป็นตัวเชื่อมให้เยื่อบุที่ปลูกถ่ายเกิดการติดแน่น


ข้อดีของการผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกโดยใช้กาว Fibrin glue

  1. ลดการเกิดซ้ำของต้อเนื้อ: การใช้เยื่อหุ้มรกช่วยลดอัตราการเกิดต้อเนื้อซ้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเยื่อหุ้มรกมีคุณสมบัติในการลดการเกิดแผลเป็นและลดการอักเสบ

  2. ฟื้นฟูเนื้อเยื่อตาได้เร็วขึ้น: เยื่อหุ้มรกมีปัจจัยการเจริญเติบโต (Growth Factors) ที่ช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูของเนื้อเยื่อตา ทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

  3. ลดการอักเสบและอาการปวด: คุณสมบัติของเยื่อหุ้มรกในการลดการอักเสบ ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการปวดน้อยลง และการไม่ต้องมีไหมเย็บค้างอยู่ในตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนตัดไหม ก็ช่วยลดอาการปวดและระคายเคืองได้อย่างมาก

  4. ผลลัพธ์ทางด้านความงามที่ดีขึ้น: เนื่องจากการลดการเกิดแผลเป็นและการฟื้นฟูเนื้อเยื่อตาที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ทางด้านความงามหลังการผ่าตัดจึงดีขึ้น ไม่มีรอยแผลเป็นที่ชัดเจน

  5. ใช้เวลาในการผ่าตัดรวดเร็วกว่า ฟื้นตัวไว ไม่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องตัดไหมหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์

การผ่าตัดลอกต้อเนื้อและปลูกถ่ายเยื่อหุ้มรกโดยใช้กาว Fibrin glueอาจมีข้อจำกัดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัดไม่ดีนัก เช่น การขยี้ตาอย่างแรง อาจทำให้เยื่อบุที่ปลูกถ่ายหลุดล่อนได้