ทพญ.พรหมพลอย สินธุเศษ

PROMPLOY SINTUSED, MD.
ทพญ.พรหมพลอย สินธุเศษ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม


ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันพุธ
: 8.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ