นพ.ชัยพัทธ์ เพ็งผ่อง

CHAIYAPAT PENGPONG,MD.
นพ.ชัยพัทธ์ เพ็งผ่อง
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์)
อนุสาขาโรคข้อเข่าสะโพกเทียม (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :
แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 20.00 น.
วันพุธ
: 8.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ