นพ.กุลพัชร เส็งพานิช

KUNLAPAT SENGPANICH, MD.
นพ.กุลพัชร เส็งพานิช
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกกุมารเวชกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ (โรงพยาบาลชลบุรี)
อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :
กุมารแพทย์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก


ตำแหน่งแพทย์ :
กุมารแพทย์


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 9.00 - 18.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 9.00 - 18.00 น.
วันศุกร์
: 9.00 - 18.00 น.
วันเสาร์
: 9.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์
: 9.00 - 18.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ