นพ.ธีรศักดิ์ ชุติมาภรณ์

Theerasak Chutimaporn, M.D.
นพ.ธีรศักดิ์ ชุติมาภรณ์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ


ประวัติการศึกษา :
- แพทยศาสตร์บัณทิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2540-2546
- อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฏเกล้า ปี 2549-2552
- อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม รพ.พระมงกุฏเกล้า ปี 2555-2557


ความชำนาญพิเศษ :
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ( Endocrinology and Metabolism )


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 16.30 น.
วันอังคาร
: 08.00 - 16.30 น.
วันพุธ
: 07.30 - 17.30 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 16.30 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 16.30 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ