พญ.ชยามน แคนยุกต์

CHAYAMON CANYUK, MD.
พญ.ชยามน แคนยุกต์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกจักษุวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญจักษุวิทยา (ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 8.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์
: 8.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ