พญ.นพวรรณ วัฒนะจันทร์

NOPPAWAN WATTHANACHAN,MD.
พญ.นพวรรณ วัฒนะจันทร์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)


ความชำนาญพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป


สมาชิกภาพ :
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 8.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
: 8.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ