นพ.จิรศักดิ์ อินทสอน

JIRASAK INTHASON,MD.
นพ.จิรศักดิ์ อินทสอน
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกอายุรกรรม


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)


ความชำนาญพิเศษ :


ตำแหน่งแพทย์ :
จันทร์ - อาทิตย์ 08.00-17.00


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร
: 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ
: 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์
: 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์
: 08.00 - 17.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ