พญ.เติมพร มหาเจษฎา

Termporn Nahachassada, M.D.
พญ.เติมพร มหาเจษฎา
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แผนกรังสีวิทยา


ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วุฒิบัตรเชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย (โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)


ความชำนาญพิเศษ :
รังสีวินิจฉัย


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 8.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
: 8.00 - 16.00 น.
วันพุธ
: 8.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 8.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
: 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์
: 8.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์
: -


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ