ทพ.สุทธิชัย บรรยงคนันท์

SUTTICHAI BANYONGKANAN,MD.
ทพ.สุทธิชัย บรรยงคนันท์
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ออกตรวจแผนกทันตกรรม


ประวัติการศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ความชำนาญพิเศษ :


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 08:00-19:00 น.
วันอังคาร
: 08:00-16:00 น.
วันพุธ
: 08:00-16:00 น.
วันพฤหัสบดี
: 08:00-16:00 น.
วันศุกร์
: 08:00-16:00 น.
วันเสาร์
: 08:00-16:00 น.
วันอาทิตย์
: 08:00-16:00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ