พญ.จตุพร วิจิตรเวชการ

Jatuporn Wijitvechkarn, M.D.
พญ.จตุพร วิจิตรเวชการ
นัดหมายแพทย์
แผนก:
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ


ประวัติการศึกษา :
แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ :
งานด้านชีวอนามัย ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานในโรงงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคสิส โรคพิษสารทำละลายต่าง ๆ โรคปวดหลังจากการทำงาน

โรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ ไขมันในเลือด โรคทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ


เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
: 09.00 น.-16.00 น.
วันอังคาร
: 09.00 น.-16.00 น.
วันพุธ
: 09.00 น.-16.00 น.
วันพฤหัสบดี
: 09.00 น.-16.00 น.
วันศุกร์
: 09.00 น.-16.00 น.


หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกกรุณาโทรติดต่อนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ