แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน

รู้ทันเบาหวานด้วยแพ็กเกจตรวจคัดกรอง เบาใจ ไม่เบาหวาน

การตรวจคัดกรองเบาหวาน เป็นการตรวจเพื่อลดความเสี่ยงของผู้เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน และยังช่วยยับยั้งโรคแทรกซ้อนที่อาจจะตามมากับผู้สูงอายุและคนที่คุณรัก เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคไต โรคหัวใจ รวมไปถึงปัญหาการมองเห็น หรือการสูญเสียดวงตาที่เกิดจากเบาหวาน
 

เมื่อไหร่ที่เราควรได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

 • ผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปี ควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานทุก 3 ปี
 • อ้วน (ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 kg/m2 หรือ เส้นรอบเอวสำหรับผู้ชายมากกว่า 90 ซม.หรือผู้หญิงมากกว่า 80 ซม.)
 • มีประวัติในครอบครัวสายตรงเป็นเบาหวาน
 • เคยคลอดบุตรแรกเกิด น้ำหนักมากกว่า 4 กก.
 • มีภาวะความดันโลหิตสูง
 • มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ไขมันในเลือดชนิด HDL น้อยกว่า 35 มก./ ดล.
 • มีประวัติของการตรวจความน้ำตาลกลูโคส ผิดปกติ

 

แพ็กเกจ "เบาใจ ไม่เบาหวาน"

เบาใจ 1 เบาใจ 2 เบาใจ 3
ตรวจคัดกรองเบาหวาน
2 รายการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน
8 รายการตรวจ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน
12 รายการตรวจ
300 บาท 1,590 บาท 2,850 บาท

 

 • โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตัน
 • เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
 • โรคไตจากเบาหวาน
 • เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • แผลเรื้อรังที่เท้า

 

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวาน