แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม

แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม

เป็นการช่วยลดอาการแข็งตึงของเต้านม และกระตุ้นการสร้างน้ำนม รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้น้ำนมมีการระบายที่สะดวกขึ้น (Breast massage) เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด พร้อมยังช่วยลดความตึงตัวบริเวณเต้านมได้


แพ็กเกจนวดกระตุ้นน้ำนม ลดภาวะท่อน้ำนมอุดตัน เต้านมคัดตึง หรือ เต้านมอักเสบ

ราคา 699 บาท/ครั้ง

ใช้เวลาในการนวดกระตุ้น 60-90 นาที
 
แผนกกายภาพบำบัด มีนักกายภาพผู้ชำนาญให้คำแนะนำในการนวดกระตุ้นน้ำนมด้วยตนเอง รวมถึงแนวทางในการลดอาการคัดตึงหน้าอกอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
คลินิกกายภาพบำบัด พร้อมให้คำปรึกษา ณ ชั้น 5 อาคาร Wellness Center
สอบถามโทร. 075-205410