บริการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ

บริการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ

"ถ้าเธอเหนื่อยล้า ให้เราดูแลนะ"

นวดแผนไทยเพื่อการผ่อนคลาย ราคา  399 บาท/1 ชม.

บริการ

  • นวดเท้า
  • นวดไทย
  • นวดไทยออยล์/นวดน้ำมัน (ไม่รวมค่านำมันนวด)

โดยหมอนวดที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบอนุญาตแล้ว

สอบถาม/นัดคิว  แผนกกายภาพบำบัด โทร.075-205140

- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล