แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้บริการปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์ ดูแลท่านให้บรรเทาจากอาการเจ็บปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

ยินดีให้บริการ

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกล้ามเนื้อ, กระดูก, ข้อต่อ, เส้นประสาท

ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคดงอ

กายภาพหลังการผ่าตัดจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม เป็นต้น

เด็กที่พิการทางสมองหรือเคลื่อนไหวผิดปกติ ฯลฯ

ผู้ทีมีปัญหาทางระบบหายใจ เช่น หายใจสั้นตื้น เหนื่อยง่าย เป็นต้น

ผู้ทีมีปัญหาอันเกิดจากการทำงาน (Office syndrome) เช่น ปวดเอว  ปวดสะบัก เป็นต้น

ให้คำปรึกษาและแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะการทำงาน

 

 

แผนกกายภาพบำบัด เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น.
ติดต่อ : ชั้น 2 อาคารบุญเล็ง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
สอบถามเพิ่มเติม/นัดหมายล่วงหน้า : โทร. 0-7520-5413