โปรแกรมตรวจสุขภาพตาตามช่วงอายุ

เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ เพราะเราห่วงใยจึงอยากมอบแพ็กเกจดีๆเพื่อคุณคนสำคัญ
ปัญหาของดวงตาไม่เคยเลือกวัย เพราะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น

โปรแกรมตรวจสุขภาพตา ตามช่วงอายุ 

รายการตรวจ

EYE  1

Young Generation

EYE  2

Working

Generation

EYE  3

Silver Generation

อายุ 55 ปีขึ้นไป หรือ มีปัจจัยเสี่ยง

อายุ 8 - 24 ปี

อายุ 25 - 55 ปี

A

B

ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์

Eye Examination by Ophthalmologist

l

l

l

l

ตรวจระดับการมองเห็น

Visual Acuity

l

l

l

l

ตรวจหาต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก เส้นประสาทตา กระจกตา

Slit-lamp

l

l

l

l

ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่อง Autorefraction

Auto-refraction

l

l

l

l

ตรวจตาบอดสี

Color  vision

l

 

 

 

ตรวจวัดความดันในลูกตา

IOP

 

l

l

l

ตรวจจอประสาทตา

Fundus camera

 

 

l

l

ตรวจหาภาวะตาเหล่ และการทำงานของกล้ามเนื้อตาเบื้องต้น

Strabismus Examination

l

 

 

 

ตรวจวัดลานสายตา

Visual field

 

 

l

l

ราคาโปรโมชั่น

990

990

1,399

2,299

หมายเหตุ :  ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

 

Checklist ปัจจัยเสี่ยงตรวจตา

  • ประวัติต้อหินในครอบครัว (บิดา, มารดา, พี่-น้อง, ลูก)
  • ประวัติอุบัติเหตุ (ของมีคม-ไม่มีคม) บริเวณเบ้าตาหรือลูกตา
  • โรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจตีบ
  • ประวัติตาอักเสบเรื้อรัง หรือม่านตาอักเสบ
  • สายตาสั้น > 6.00 D
  • ประวัติเลือดออกในช่องหน้าลูกตา