ไทยเจอแล้ว! โควิดสายพันธุ์ย่อย “BA.2.75”

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 คนแรกที่ จ.ตรัง แพทย์ระบุเชื้อรุนแรงกว่าสายพันธุ์ BA.5

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานว่าประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 จำนวน 1 คนในพื้นที่ จ.ตรัง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ทำการเก็บตัวอย่าง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม และ upload ขึ้นบนฐานข้อมูลโควิดโลก GISAID เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 พบมีการกลายพันธุ์ต่างไปจากไวรัสดั้งเดิมอู่ฮั่น ประมาณ 90 ตำแหน่ง

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 กลายพันธุ์ไปถึง 100 ตำแหน่ง คาดว่าจะหลบภูมิคุ้มกัน จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ก่อนได้ดี และดื้อต่อวัคซีนที่เตรียมจากไวรัสอู่ฮั่นดั้งเดิม และควรเลือกใช้ยาแอนติบอดีสังเคราะห์ ให้สอดคล้องกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่ผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ และที่น่าสังเกตคือการระบาดของ BA.2.75 ในอินเดีย ประเทศต้นกำเนิดเมื่อต้นเดือน มิ.ย.2565 มีการระบาดไม่ยาวนาน ขณะนี้ใกล้จะสงบลงแล้ว อาจสืบเนื่องมาจากในอินเดีย มีการระบาดใหญ่ของ BA.2 มาก่อน ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอาจทำให้การระบาดของ BA.2.75 ซึ่งกลายพันธุ์มาจาก BA.2 ไม่ขยายวงกว้าง ประเทศไทยเองก็มีการระบาดใหญ่ของ BA.2 มาก่อนเช่นเดียวกัน

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ แถลงกับประชาชนว่า ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในขณะนี้ ที่แสดงให้เห็นว่า BA.2.75 มีการติดเชื้อและอาการที่รุนแรง (virulence or severity) แตกต่างไปจากโอมิครอนสายพันธุ์อื่นที่ระบาดมาก่อนหน้านี้