วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี (IPD Vaccine)

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีชนิด 13 สายพันธุ์ เสริมภูมิคุ้มกันลูกน้อย ให้ห่างไกลจากเชื้อนิวโมคอคคัสตัวร้าย

1 เข็ม 2,899 บาท

2 เข็ม 5,499 บาท

3 เข็ม 7,899 บาท

4 เข็ม 10,299 บาท

ข้อแนะนำ การฉีดวัคซีน

• ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

• เด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีการเจ็บป่วยบ่อยหรือมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง สูงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสและน่าจะได้รับประโยชน์จาการฉีดวัคซีน

ทารกเริ่มฉีดได้เมื่ออายุ 2 เดือนขึ้นไปและฉีดเข็มต่อไปเมื่ออายุได้ 4 เดือน และ 6 เดือน และครั้งสุดท้ายในช่วงอายุ 12-15 เดือน