แพ็กเกจวัคซีนเด็ก ชุดเหมาจ่าย

วัคซีนพร้อมก็ เบาใจ กับเเพ็กเกจวัคซีนเด็กชุดเหมาจ่าย เสริมเกราะป้องกันให้ลูกน้อย ด้วยวัคซีนเด็ก ตามวัย อายุ 2 เดือน – 4 ปี ฉีดไว้อุ่นใจกว่า ปลอดภัยทั้งครอบครัว

 

อายุ

รายการวัคซีน

Healthy Kids

Vaccine 1

Healthy Kids

Vaccine 2

Healthy Kids

Vaccine

3

Healthy Kids

Vaccine 4

2 เดือน - 1 ปี

1 - 2.5 ปี

1 - 4 ปี

2  เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค  ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ-เยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ไวรัสตับอักเสบบี

l

l

 

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด  2 ครั้ง (Rotarix)

l

 

 

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotaraq)

 

l

 

 

4  เดือน

วัคซีนรวม 5 โรค ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ-เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

l

l

 

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 2 ครั้ง (Rotarix)

l

 

 

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotaraq)

 

l

 

 

6  เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ-เยื่อหุ้มสมองอักเสบ-ไวรัสตับอักเสบบี

l

l

 

 

วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด 3 ครั้ง (Rotaraq)

 

l

 

 

9  เดือน

วัคซีนป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม

l

l

 

 

12  เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ

l

l

 

 

1ปี 2 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสครั้งที่ 1

 

 

l

l

1ปี 4 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A ครั้งที่1

 

 

l

l

1ปี 6 เดือน

วัคซีนรวม4โรคป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ

 

 

l

l

1ปี 8 เดือน

วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมันครั้งที่2

 

 

l

l

1ปี 10 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

l

l

2ปี

วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีครั้งที่2

 

 

l

l

2ปี 2 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบA ครั้งที่2

 

 

l

l

2ปี 9 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 

l

3ปี

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสครั้งที่ 2

 

 

 

l

3ปี 9 เดือน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 

 

 

l

4ปี

วัคซีนรวม4โรคป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ

 

 

 

l

ราคาแพ็กเกจชุดเหมาจ่าย

7,899

8,299

5,099

8,099

 

 

หมายเหตุ :  1. แพ็กเกจดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ 

                   2. แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถใช่ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ของโรงพยาบาล

                   3. ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ คืนเป็นเงิน ในทุกกรณี