แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ

แพ็กเกจคลอดธรรมชาติ Normal Labor ราคาเหมาจ่าย สบาย สบาย ที่ วัฒนแพทย์ ตรัง.

ห้องพัก Standard II (3 วัน 2 คืน)

ราคา 27,999 บาท