ทดสอบภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด (Allergy Screening Blood Test)

ตรวจภูมิแพ้จากเลือด  (Blood Test Allergy)

ใช่..ใช่มั้ย ภูมิแพ้ใช่มั้ย ตรวจให้แน่ใจด้วย

สารภูมิแพ้อาหาร 2,900 บาท

Allergy Food Panel screening test (ImmunoBlot)

สารภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม 2,900 บาท

Allergy Inhalation Panel screening test (ImmunoBlot)

 

 

 

 

 

ตรวจครบราคาคุ้ม

สารภูมิแพ้อาหาร และ สารภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม  4,500 บาท

Allergy Food & Inhalation Panel screening test (ImmunoBlot)