อัลตร้าซาวด์ช่องท้องบอกอะไรเราได้บ้าง

อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ที ตรวจดูอวัยวะในร่างกายได้เป็น 10 แล้วอัลตร้าซาวด์ช่องท้องนี้บอกโรคอะไรเราได้บ้างอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง คือ การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง นำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย


โดยแบ่งวิธีการอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องออกเป็น 3 แบบ 


1.ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

ได้แก่ ตับ ม้าม ถุงน้ำดี และช่องท้องทั่วไป

  • ตรวจนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ของช่องท้อง ดูการตีบ-ตัน

 การเตรียมตัว : ผู้ใหญ่งดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ในเด็กอาจลดลงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง (กรณีตัดถุงน้ำดีไปแล้ว ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ)


 2.การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

ได้แก่ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ไส้ติ่ง

  • ตรวจมดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
  • วินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ

การเตรียมตัว : ดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะมากพอที่จะดันลำไส้ขึ้นไปส่วนบน ทำให้เห็นอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น


3.การตรวจอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

ตรวจดูอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด เช่น ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ไต มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง

การเตรียมตัว : ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (แต่ดื่มน้ำเปล่าได้) พร้อมกลั้นปัสสาวะเอาไว้ เพราะจะทำให้มองเห็นอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดได้อย่างชัดเจน


ใครบ้างที่ควรตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง


1.ปวดหรือรู้สึกไม่สบายท้อง

หากคุณมีอาการปวดท้องเรื้อรังหรือรู้สึกผิดปกติในช่องท้องการทำอัลตราซาวด์ช่องท้องจะช่วงให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะและโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ในช่องท้อง เช่น กระเพาะ, ตับ, กระเพาะปัสสาวะ, ไต และลำไส้เพื่อให้สามารถตรวจดูและวินิจฉัยอาการได้

2.ปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยาหาร

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร, การทำอัลตราซาวด์ช่องท้องสามารถช่วยประเมินสภาพของอวัยวะ เช่น ตับ กระเพาะ และถุงน้ำดี และจะช่วยในการพบปัญหาเช่น นิ่วในถุงน้ำดี หรือความผิดปกติของตับ

3.โรคตับหรือถุงน้ำดี

เพื่อประเมินสภาพของตับและถุงน้ำดีเพื่อการวินิจฉัยโรค เช่น โรคตับแข็ง ไขมันพอกตับ หรือ นิ่วในถุงน้ำดี

4.โรคดีซ่าน หรือภาวะตัวเหลือง (Jaundice)

หากคุณมีอาการผิวหนังหรือตาเปลี่ยนเป็นสีเหลือง อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของตับหรือท่อน้ำดี

5.น้ำหนักลดลงอย่างผิดปกติ

หากคุณน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว การทำอัลตราซาวด์ช่องท้องสามารถช่วยหาสาเหตุได้ เพราะอาจะเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง

6.ปัญหาไต

เพื่อประเมินขนาด, รูปร่าง, และสภาพของไต และตรวจหานิ่วในไตหรือภาวะความผิดปกติอื่นๆ

7.ปัญหากระเพาะปัสสาวะ

ในกรณีของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่เกิดซ้ำๆ หรือปัญหาในการทำงานของกระเพาะปัสสาวะที่ผิดปกติ

8.พบก้อนหรือการบวมในช่องท้อง

หากมีก้อนหรือพบการบวมที่สัมผัสได้ช่องท้อง การอัลตราซาวด์ช่องท้องสามารถช่วยให้เห็นลักษณะของก้อนและสาเหตุของอาการบวดที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากส่วนไหน หรือเป็นการปวดที่อวัยวะส่วนใดในช่องท้องเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกวิธี