อัลตร้าซาวด์ช่องท้องบอกอะไรเราได้บ้าง

อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ที ตรวจดูอวัยวะในร่างกายได้เป็น 10 แล้วอัลตร้าซาวด์ช่องท้องนี้บอกโรคอะไรเราได้บ้างอัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง คือ การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง นำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยแบ่งวิธีการอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องออกเป็น 3 แบบ 


1.ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)

ได้แก่ ตับ ม้าม ถุงน้ำดี และช่องท้องทั่วไป

  • ตรวจนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ของช่องท้อง ดูการตีบ-ตัน

 การเตรียมตัว : ผู้ใหญ่งดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ในเด็กอาจลดลงเหลือเพียง 3-4 ชั่วโมง (กรณีตัดถุงน้ำดีไปแล้ว ไม่ต้องงดอาหารก่อนตรวจ)


 2.การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)

ได้แก่ มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก ไส้ติ่ง

  • ตรวจมดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก
  • วินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ

การเตรียมตัว : ดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้มีน้ำในกระเพาะปัสสาวะมากพอที่จะดันลำไส้ขึ้นไปส่วนบน ทำให้เห็นอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น


3.การตรวจอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

ตรวจดูอวัยวะในช่องท้องทั้งหมด เช่น ตับ ม้าม ถุงน้ำดี ไต มดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ ไส้ติ่ง

การเตรียมตัว : ควรงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง (แต่ดื่มน้ำเปล่าได้) พร้อมกลั้นปัสสาวะเอาไว้ เพราะจะทำให้มองเห็นอวัยวะในช่องท้องทั้งหมดได้อย่างชัดเจน