วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ดูแลตัวเองให้พร้อม เสริมภูมิคุ้มกันรับหน้าฝนด้วย #วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ล่าสุด 2022)
ราคา 700 บาท
 
 รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
ซื้อและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ -31 ธันวาคม 2565
รับบริการได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคาร Wellness Center (ชั้น 4)